شما اینجا هستید
آخرین اخبار سایت » اسامی رئیس و اعضای ۱۴کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم +جدول

ترکیب کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم طی هفته‌ گذشته، تشکیل شد که براساس آن، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون‌ها نیز با رأی اکثریت اعضا مشخص شدند؛ البته تکلیف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز مشخص نشده که آن طور که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است، تصمیماتی برای شکل‌گیری این کمیسیون از سوی این هیئت اتخاذ خواهد شد.

ترکیب کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:


**کمیسیون اقتصادی:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱محمدرضا پورابراهیمیرئیس
۲احسان خاندوزینایب رئیس اول
۳کاظم موسوینایب رئیس دوم
۴انور حبیب‌زادهدبیر اول
۵علی نظریدبیر دوم
۶مهدی طغیانیسخنگو
۷محمدحسین حسین زاده بحرینیعضو
۸احمد امیرآبادی فراهانیعضو
۹غلامرضا مرحباءعضو
۱۰علی رضاییعضو
۱۱سیدناصر موسوی لارگانیعضو
۱۲شهباز حسن پوربیگلریعضو
۱۳محمد باقریعضو
۱۴محمد علی پورعضو
۱۵مجتبی توانگرعضو
۱۶محسن علیزادهعضو
۱۷سیدغنی نظری خانقاهعضو
۱۸مسلم صالحیعضو
۱۹عفت شریعتی کوهبنانیعضو
۲۰سمیه محمودیعضو
۲۱سید لفته احمدنژادعضو
۲۲محمد صفائی دلوئیعضو
۲۳صمداله محمدیعضو

**کمیسیون اجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱مهدی عیسی‌زادهرئیس 
2ولی اسماعیلینایب رئیس اول
۳عباس گودرزینایب رئیس دوم
۴حسین حاتمیدبیر اول
۵اردشیر مطهریدبیر دوم
۶ علی بابایی کارنامیسخنگو
۷علی اصغر عنابستانیعضو
۸سیدکریم حسینیعضو
۹سیداحسان قاضی زاده هاشمیعضو
۱۰حسن لطفیعضو
۱۱حسین گودرزیعضو
۱۲سیدسلمان ذاکرعضو
۱۳ خلیل بهروزی فرعضو
۱۴علی زنجانی حسنلوئیعضو
۱۵سیدحمزه امینیعضو
۱۶عباس گودرزیعضو
۱۷مجید انصاریعضو
۱۸علی اکبر بسطامیعضو
۱۹فاطمه رحمانیعضو
۲۰ مهدی شریفیانعضو
۲۱فاطمه قاسم پورعضو
۲۲ حسین حاتمیعضو
۲۳کیومرث سرمدی والهعضو

**کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱مجتبی ذوالنوریرئیس
۲شهریار حیدرینایب رئیس اول
۳عباس مقتدایینایب رئیس دوم
۴یعقوب رضازادهدبیر اول
۵علی علیزادهدبیر دوم
۶ابوالفضل عموییسخنگو
۷وحید جلال زادهعضو
۸ابراهیم رضاییعضو
۹سیداحمد آوائیعضو
۱۰جلیل رحیمی جهان آبادیعضو
۱۱سیدعلی آقازاده دافساریعضو
۱۲ محمود احمدی بیغشعضو
۱۳روح اله حضرت پور طلا تپهعضو
۱۴جواد کریمی قدوسیعضو
۱۵محسن پیرهادیعضو
۱۶مهدی سعادتی بیشه سریعضو
۱۷محمود عباس زاده مشکینیعضو
۱۸ابراهیم عزیزیعضو
۱۹سارا فلاحی عضو
۲۰عباس گلروعضو
۲۱فدا حسین مالکیعضو
۲۲حسین نوش آبادیعضو
۲۳زهره الهیانعضو

**کمیسیون انرژی

ردیفنام و نام خانوادگی مسئولیت
۱فریدون عباسیرئیس
۲موسی احمدینایب رئیس اول
۳احمد مرادینایب رئیس دوم
۴هادی بیگی‌نژاددبیر اول
۵عبدالعلی رحیمیدبیر دوم
۶مالک شریعتیسخنگو
۷مصطفی نخعیعضو
۸سیدموسی موسویعضو
۹عبدالکریم جمیریعضو
۱۰فریدون حسنوندعضو
۱۱سهراب گیلانیعضو
۱۲حبیب آقاجریعضو
۱۳روبرت بگلریانعضو
۱۴قاسم ساعدیعضو
۱۵حسین حسین زادهعضو
۱۶عبدالعلی رحیمی مظفریعضو
۱۷ابراهیم متینیانعضو
۱۸ محمدطلا مظلومی آبزرگهعضو
۱۹کیوان مرادیان کوچکسرائیعضو
۲۰ مجید ناصری نژادعضو
۲۱رمضانعلی سنگدوینیعضو
۲۲منصور شکرالهیعضو
۲۳ پرویز محمدنژادقاضی محلهعضو
۲۴علیرضا ورناصری قندعلیعضو

**کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱حمیدرضا حاجی‌باباییرئیس
۲محمدخدابخشینایب رئیس اول
۳محمدرضا میرتاج‌الدینینایب رئیس دوم
۴غلامحسین کرمیدبیر اول
۵آرش زره تن لهونیدبیر دوم
۶محمدمهدی مفتحسخنگو
۷جعفر قادری عضو
۸ الیاس نادران عضو
۹سید شمس‌الدین حسینی عضو
۱۰مهرداد گودرزوند چگینی عضو
۱۱غلامرضا تاجگردون عضو
۱۲مجتبی رضاخواه نماینده عضو
۱۳رحیم زارع  عضو
۱۴ عبدالرضا مصریعضو
۱۵علیرضا شهبازی  عضو
۱۶ولی‌الله فرزانه عضو
۱۷جبار کوچک نژاد ارم ساداتیعضو
۱۸رجب رحمانی  عضو
۱۹ محسن زنگنهعضو
۲۰ محمدرضا دشتی اردکانیعضو
۲۱عیسی جعفری عضو
۲۲بهروز محبی نجم‌آبادی  عضو
۲۳احسان ارکانیعضو

**کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱محمدحسین حسین‌زاده بحرینیرئیس
۲ سیدمهدی فرشادان نایب رئیس اول
۳شهباز حسن‌پورنایب رئیس دوم
۴ابوالفضل عمویی دبیر اول
۵سیدکاظم دلخوشدبیر دوم
۶سمیه محمودیسخنگو
۷نصرالله پژمانفرعضو
۸ جواد کریمی قدوسیعضو
۹امیرحسین قاضی زاده هاشمیعضو
۱۰مصطفی میرسلیمعضو
۱۱محمدحسین فرهنگیعضو
۱۲موسی احمدیعضو
۱۳علیرضا سلیمیعضو
۱۴علی نیکزاد ثمرینعضو
۱۵علی اصغر عنابستانیعضو
۱۶ موسی غضنفرآبادیعضو

**کمیسیون تحقیق:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱علی‌اصغر خانیرئیس
۲احمد مرادینایب رئیس اول
۳علی آذرینایب رئیس دوم
۴موسی احمدیدبیر اول
۵علی جدیدبیر دوم
۶حجت‌الله فیروزیسخنگو
۷مجید ناصری نژادعضو اصلی
۸منصورعلی زارعی کیاییعضو اصلی
۹جواد نیک بینعضو اصلی
۱۰ مهدی فرشادانعضو اصلی
۱۱عزت اله اکبری تالارپشتیعضو اصلی
۱۲ سید محمدرضا میرتاج الدینیعضو اصلی
۱۳علیرضا پاک فطرتعضو اصلی
۱۴امان‌الله حسین‌‌پورعضو اصلی
۱۵احمد مرادیعضو اصلی
۱۶سید حمیدرضا کاظمیعضو اصلی
۱۷غلامحسین کرمیعضو علی‌البدل
۱۸احسان ارکانیعضو علی‌البدل
۱۹جعفر راستیعضو علی‌البدل
۲۰سید کاظم موسویعضو علی‌البدل
۲۱مرتضی آقاتهرانیعضو علی‌البدل
۲۲مجید نصیراییعضو علی‌البدل
۲۳احد آزادیخواهعضو علی‌البدل
۲۴ابراهیم عزیزیعضو علی‌البدل
۲۵سید سلمان ذاکرعضو علی‌البدل
۲۶مهدی عسگریعضو علی‌البدل
۲۷معصومه پاشایی بهرامعضو علی‌البدل
۲۸محمد صفریعضو علی‌البدل

**کمیسیون عمران:

ردیفنام و نام خانوداگیمسئولیت
۱محمدرضا رضایی‌کوچیرئیس
۲علیپور خنکدارینایب رئیس اول
۳منصور آرامینایب رئیس دوم
۴احمد جباریدبیر اول
۵آرا شاوردیاندبیر دوم
۶سید البرز حسینیسخنگو
۷علی نیک زاد ثمرینعضو
۸احمد دنیامالیعضو
۹علیرضا پاک فطرتعضو
۱۰اقبال شاکریعضو
۱۱صدیف بدریعضو
۱۲اسماعیل حسین زهیعضو
۱۳ احمد محرم زاده یخفروزانعضو
۱۴ عادل نجف زادهعضو
۱۵علی اصغر خانیعضو
۱۶عمران علی آذریعضو
۱۷ غلامرضا شریعتی اندراتیعضو
۱۸مجتبی یوسفیعضو
۱۹کمال حسین پورعضو
۲۰رحمت اله فیروزی پوربادیعضو
۲۱ شارلی انویه تکیهعضو
۲۲غلامعلی کوهساریعضو
۲۳محمد سرگزیعضو

**کمیسیون صنایع و معادن:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱عزت‌الله اکبری تالارپشتیرئیس
۲ سید احمد رسولی نژادنایب رئیس اول
۳علی جدینایب رئیس دوم
۴مصطفی رضا حسینی‌قطب‌آبادیدبیر اول
۵بهزاد رحیمیدبیر دوم
۶حجت‌الله فیروزیسخنگو
۷ رضا تقی پورانوریعضو
۸محمدحسین فرهنگیعضو
۹سیدمحسن دهنویعضو
۱۰علی اکبر کریمیعضو
۱۱مصطفی طاهریعضو
۱۲الله‌ویردی دهقانیعضو
۱۳ روح‌الله ایزدخواهعضو
۱۴ روح‌الله عباس پورعضو
۱۵ سیدجواد حسینی‌کیاعضو
۱۶علیرضا سلیمیعضو
۱۷معصومه پاشائی بهرامعضو
۱۸عبدالناصر درخشانعضو
۱۹یوسف داودیعضو
۲۰ سیدعلی موسویعضو
۲۱لطف‌الله  سیاه‌کلیعضو
۲۲فرهاد طهماسبیعضو
۲۳مهدی عسگریعضو

**کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱سیدجواد ساداتی‌نژادرئیس 
2جلال محمود‌زادهنایب رئیس اول
۳محمد جواد عسگرینایب رئیس دوم
۴احد آزادی‌خواهدبیر اول
۵سیدصادق طباطبایی‌نژاددبیر دوم
۶معین‌الدین سعیدیسخنگو
۷غلامرضا نوری قزلجهعضو
۸ذبیح‌الله اعظمی ساردوئیعضو
۹ سمیه رفیعیعضو
۱۰ رحمت‌الله نوروزیعضو
۱۱ پرویز اوسطیعضو
۱۲محمد رشیدیعضو
۱۳امیر قلی جعفری بروجنیعضو
۱۴ محمدتقی نقدعلیعضو
۱۵علی اکبر علیزاده برمیعضو
۱۶جعفر راستیعضو
۱۷منصورعلی زارعی کیاییعضو
۱۸عباس جهانگیرزادهعضو
۱۹حسین رئیسیعضو
۲۰عبداله ایزدپناهعضو
۲۱محمد سبزیعضو
۲۲ علیرضا نظریعضو
۲۳امان‌الله حسین‌پورعضو

**کمیسیون آموزش و تحقیقات:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱علیرضا منادی سپیدانرئیس
۲محمد وحیدینایب رئیس اول
۳سید محمد مولوینایب رئیس دوم
۴شیوا قاسمی‌پوردبیر اول
۵حسین حق‌وردیدبیر دوم
۶احمدحسین فلاحیسخنگو
۷اسفندیار اختیاریعضو
۸محمدمهدی زاهدیعضو
۹حبیب‌الله دهمردهعضو
۱۰ علی کریمی فیروزجائیعضو
۱۱اکبر احمدپورعضو
۱۲روح‌الله متفکر آزادعضو
۱۳احمد نادریعضو
۱۴فرهاد بشیریعضو
۱۵مهرداد ویس کرمیعضو
۱۶رضا حاجی‌پورعضو
۱۷محمدرضا احمدیعضو
۱۸مهدی اسماعیلیعضو
۱۹مهدی روشنفکرعضو
۲۰حسین عباس زاده امامیعضو
۲۱محمدمهدی فروردینعضو
۲۲امان قلیچ شادمهرعضو

**کمیسیون بهداشت و درمان:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱حسینعلی شهریاریرئیس
۲علی‌اصغر باقرزادهنایب رئیس اول
۳سیدمحمد پاک‌مهرنایب رئیس دوم
۴فاطمه محمدبیگیدبیر اول
۵محسن فتحیدبیر دوم
۶زهرا شیخی مبارکهسخنگو
۷مسعود پزشکیانعضو
۸سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمیعضو
۹سیدمسعود خاتمیعضو
۱۰محمدعلی محسنی‌بندپیعضو
۱۱یحیی ابراهیمیعضو
۱۲ملک فاضلیعضو
۱۳رضا آریان‌پورعضو
۱۴عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادیعضو
۱۵سیدمرتضی خاتمیعضو
۱۶همایون سامه‌یح نجف‌‌‌آبادیعضو
۱۷پروین صالحی مبارکه عضو
۱۸حسن رزمیان‌مقدمعضو
۱۹غلامحسین رضوانیعضو
۲۰سید جلیل میرمحمدی میبدیعضو

    **کمیسیون فرهنگی: 

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱مرتضی آقاتهرانیرئیس
۲بیژن نوباوه وطننایب رئیس اول
۳غلامرضا منتظرینایب رئیس دوم
۴حسین جلالیدبیر اول
۵زهره سادات لاجوردیدبیر دوم
۶مجید نصیراییسخنگو
۷امیرحسین بانکی پور فردعضو
۸سیدرضا تقویعضو
۹هاجر چنارانیعضو
۱۰احمد راستینه هفشجانیعضو
۱۱سید مهدی فرشادانعضو
۱۲محمد کعب‌عمیرعضو
۱۳محمدرضا مبلغیعضو
۱۴مجتبی محفوظیعضو
۱۵جلیل مختارعضو
۱۶سیدعلی یزدی‌خواهعضو
۱۷ حسین میرزاییعضو
۱۸جواد نیک‌بینعضو

**کمیسیون شوراها:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیت
۱محمدصالح جوکاررئیس
۲حسین بامیرینایب رئیس اول
۳محمدحسن آصفرینایب رئیس دوم
۴فاطمه مقصودیدبیر اول
۵حسین خسرویدبیر دوم
۶علی حدادیسخنگو
۷محمد آشوری تازیانیعضو
۸ ابوالفضل ابوترابیعضو
۹قدرت الله حمزه شلمزاریعضو
۱۰حسین خسروی اسفزارعضو
۱۱جلال رشیدی کوچیعضو
۱۲محمدرضا صباغیان بافقیعضو
۱۳احمد علیرضابیگیعضو
۱۴ رسول فرخی میکالعضو
۱۵ محمدباقر قالیبافعضو
۱۶ سید حمیدرضا کاظمیعضو
۱۷ حسین محمدصالحی دارانیعضو
۱۸مرتضی محمودوندعضو
۱۹روح‌الله نجابتعضو
۲۰محمد صفری ملک‌میانعضو

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

مجموعه فرهنگی رسانه‌ای منتخب | خبری| مرجع اخبار نظام مهندسی| اخبار مهندسین