نحوه کسر امتیاز پروژه های زیر 600 متر

شرح خبر:

قابل توجه اعضا محترم سازمان
با توجه به آخرین مصوبه هیات رئیسه سازمان در خصوص پروژه های زیر ۶۰۰ متر این پروژه ها ابتدا ۲۴ ساعت با کسر امتیاز در سامانه قرار گرفته و در صورت عدم وجود کاندیدا پروژه برای ۲۴ ساعت دوم بدون کسر امتیاز در سامانه تمدید میگردد.
لازم به ذکر است در صورت عدم وجود داوطلب برای پروژه پس از ۴۸ ساعت ذکر شده تمدید سوم به مدت ۲۴ ساعت و برای شرکت های حقوقی در سامانه انجام میگردد.

مجموعه فرهنگی مهندسی منتخب | مرجع اخبار مهندسین عمران و معماری