کاهش ۳۰ درصدی حجم آب سد زاینده‌رود/ آب پشت سد به ۲۳ درصد رسید

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون ۲۳ درصد از حجم ذخیره آب زاینده‌رود پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

حسن ساسانی  اظهار کرد: حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود در حال حاضر ۳۱۱ میلیون متر مکعب است که سال گذشته ۴۱۰ میلیون متر مکعب بوده است.

وی افزود: میزان بارش‌ها از اول سال آبی تاکنون ۷۸۷ میلی‌متر بوده است؛ این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ میلی‌متر و در متوسط بلند مدت ۱۱۷۹ میلی‌متر بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: بارش‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی و در متوسط بلندمدت کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

ساسانی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۳ درصد از حجم ذخیره آب زاینده رود پر و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی در رابطه با برنامه‌های آب منطقه‌ای برای تابستان گفت: قطعاً در بخش بهداشت، صنعت و شرب، صرفه‌جویی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و برای موارد دیگر، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

به گفته سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای بارش‌های اردیبهشت‌ماه، در حد نرمال است؛ البته قطعاً این میزان بارش جبران کننده کسری ذخیره آب ناشی از نبود بارش‌های زمستان گذشته و فروردین‌ماه امسال نخواهد بود.

مجموعه فرهنگی مهندسی منتخب | مرجع اخبار مهندسین عمران و معماری