دسته: تعرفه و قیمت
قیمت درب و پنجره ۲۶ مرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز تجهیزات ساختمانی شامل قیمت درب و پنجره را به تاریخ 26 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت سیمان و گچ ۲۱ مرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز مصالح ساختمانی شامل قیمت سیمان و گچ را به تاریخ 21 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت مصالح ساختمانی ۲۰ مرداد: آجر، سیمان ،گچ و تیر آهن

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع مصالح ساختمانی شامل (آجر ، سیمان ،گچ و تیر آهن ) … را به تاریخ 20 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت میلگرد؛ حباب یا واقعیت؟/ قیمت واقعی میلگرد چه قدر است؟

رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت واقعی میلگرد چقدر است؟ گفت: در حال حاضر قیمت میلگرد ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان است؛ این در حالی است که هنوز قیمت میلگرد حباب دارد و قیمت واقعی میلگرد هشت هزار و ۵۰۰ تومان است.

قیمت آهن آلات ساختمانی ۱۹ مرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات از میلگرد، تیرآهن، نبشی و …را به تاریخ 19 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت مفتول در بازار آهن ۱۴ مرداد

در این گزارش می توانید قیمت مفتول در بازار آهن به تاریخ 14 مرداد را مشاهده کنید.

قیمت آهن آلات ساختمانی ۱۴ مرداد: تیرآهن، میلگرد، نبشی و …

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات از میلگرد، تیرآهن، نبشی و …را به تاریخ 14 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت آهن آلات ساختمانی ۱۳ مرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات از میلگرد، تیرآهن، نبشی و …را به تاریخ 13 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی در ۱۲ مرداد: میلگرد، تیرآهن، نبشی و …

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات از میلگرد، تیرآهن، نبشی و …را به تاریخ 12 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ۱۱ مرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات از میلگرد، تیرآهن، نبشی و …را به تاریخ 11 مرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

مجموعه فرهنگی مهندسی منتخب | مرجع اخبار مهندسین عمران و معماری