دسته: تعرفه و قیمت
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۱ تیر  ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات را به تاریخ 1 تیر ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۳۱ خرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات را به تاریخ 31 خرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

تغییر قابل توجه نرخ جریمه ۹۹ تخلفات ساختمانی

نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در تهران برای اعمال در پرونده‌های سال ۹۹ به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد. مقایسه این رقم با حاشیه سود سازنده‌ها می‌تواند میزان «بازدارندگی» جریمه در برابر «میل به عبور از خطوط قرمز پروانه ساختمانی» را مشخص کند. با این حال ضامن قطعی ساختمان‌سازی منضبط می‌تواند اصلاح دو قانون باشد.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۲۸ خرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات را به تاریخ 28 خرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۲۶ خرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات را به تاریخ 26 خرداد ماه 1399 مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۲۱ خرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات در 21 خرداد ماه 1399 را مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۱۹ خرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات در 19 خرداد ماه 1399 را مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۱۶ خرداد ۹۹

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات در 16 خرداد ماه 1399 را مشاهده کنید.

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی در ۱۴ خرداد

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت روز انواع آهن آلات در 14 خرداد ماه 1399 را مشاهده کنید.

۱۳ خرداد؛ قیمت انواع آهن‌آلات ساختمانی

در این گزارش می‌توانید آخرین قیمت انواع آهن آلات در 13 خرداد ماه را مشاهده کنید.

مجموعه فرهنگی مهندسی منتخب | مرجع اخبار مهندسین عمران و معماری