برچسب زده شده با : بازار مصالح ساختمانی
ثبات قیمت در بازار مصالح ساختمانی + لیست قیمت مصالح ساختمانی

در چند ماه گذشته شاهد رشد قیمت انواع مصالح ساختمانی بودیم اما گزارشها از بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد که در چند هفته گذشته به دلیل افت تولید مسکن و کاهش تقاضا شاهد ثبات قیمت در بازار مصالح ساختمانی هستیم.

مجموعه فرهنگی مهندسی منتخب | مرجع اخبار مهندسین عمران و معماری